ข่าวสารการศึกษา

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องFacebook


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter


Banner

ข่าวโรงเรียน

Download!! >> คู่มือครูและผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คู่มือครูและผู้ปกครอง  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คู่มือครูและผู้ปกครอง.pdf เพลงมาร์ชจันทร์ประดิษฐ์.mp3 เพลงรำวงจันทร์ประดิษฐ์.mp3 ...

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง และแจ้งรายการเก็บเงินระดมทรัพยากร ด้วยโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมได้กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 ในวันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน 2558   ทางโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม   ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนั...

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรม เรื่อง คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรม เรื่อง "แนวทางการพัฒนาความร่วมมือเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นเลิศ และเรื่อง "เทคนิคการสอนเพื่อเตรียมนักเรียนสู่มหาวิทยาลัย" >> ไฟล์ PDF &...

แจ้งรายการเก็บเงินระดมทรัพยากร ม.4-6 เทอม 1 ปีการศึกษา 2558 แจ้งรายการเก็บเงินระดมทรัพยากร ม.4-6 (ปกติ) แจ้งรายการเก็บเงินระดมทรัพยากร ม.4-6 (เรียนภาษา) ...

ข่าวประชาสัมพันธ์


ปฏิทินกิจกรรม


คลังความรู้


เรื่องฮิตติดกระแส


คลังข้อสอบ


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชลิต  เกษทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 นายณัฐพงศ์  เลิศชีวะ

​รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล


สิ่งที่น่าสนใจ