หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รอบรู้เรื่องอาเซียน

Facebook


ข่าวโรงเรียน

ขอแสดงความยินดี กับคณะกองเชียร์ในการแข่งขันประกวดกองเชียร์ To Be Number One โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม  เข้าร่วมการแข่งขันประกวดกองเชียร์  To  Be Number One Teen Dancorcise Thailand Championship 2015   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒน...

ภาพกิจกรรม แข่งขันวงโยธวาทิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา [17-01-58] ภาพกิจกรรม แข่งขันวงโยธวาทิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 17 มกราคม 2558 ...

ภาพกิจกรรม หนึ่งแสนครูดีในดวงใจ [16-01-58] ภาพกิจกรรม หนึ่งแสนครูดีในดวงใจ วันที่ 16 มกราคม 2558

ภาพกิจกรรม รองผู้อำนวยการนมัสการเจ้าอาวาสวัดจันทร์ประดิษฐาราม [14-01-58 ] ภาพกิจกรรม รองผู้อำนวยการนมัสการเจ้าอาวาสวัดจันทร์ประดิษฐาราม  วันที่ 14 มกราคม 2558 ...

ภาพกิจกรรม บริจาคโลหิต สภากาชาติไทย [14-01-58] ภาพกิจกรรม บริจาคโลหิต สภากาชาติไทย วันที่ 14 มกราคม 2558

ข่าวการศึกษา


คลังความรู้


เรื่องฮิตติดกระแส


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชลิต  เกษทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 นายณัฐพงศ์  เลิศชีวะ

​รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ