Facebook


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter


Banner

ข่าวโรงเรียน

คณะผู้บริหาร มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการนางนุชลี คล้ายวันเพ็ญ นางวรินพร เจริญแล้ว และนายณัฐพงศ์ เลิศชีวะ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม วันที่ 29 ...

ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในการแข่งขันวาดภาพเนื่องในวันวิสาขบูชา นายธวัชชชัย ชัยเพชระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันวาดภาพเนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ...

นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน โครงการวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลกและวันอัฏฐมีบูชา นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลกและวันอัฏฐมีบูชา นางสาววันวิสา หมายเขา ม.4/1 และ นางสาวอรวรรณ แฝดสูงเนิน ม.4/9 ตัวแทนโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมเข้าร่วมแข่งขันการประก...

สื่อการสอน ครู จปว.

สื่อการสอน เรื่อง พระพุทธรูปสยาม โดย ครูชูศักดิ์ แก้วประพล
สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พระพุทธรูปสยาม รายวิชา ศิลปะ จัดทำโดย ครูชูศักดิ์ แก้วประพล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ >> ดาวน์โหลด << ...

อ่านต่อ.. »

ปฏิทินกิจกรรม


คลังความรู้


เรื่องฮิตติดกระแส


ข่าวการศึกษา เว็บไซต์ครูไทยดอทอินโฟ


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชลิต  เกษทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 นายณัฐพงศ์  เลิศชีวะ

​รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล


สิ่งที่น่าสนใจ


โทรทัศน์เพื่อการศึกษา