ข่าวสารการศึกษา

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องFacebook


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter


Banner

ข่าวโรงเรียน

จันทร์ประดิษฐ์ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายนพดล  ขำน้อย น.ส.สุวิมล  พรพนม น.ส.อัญญรัตน์ พลเลิศมงคล ได้รับรางวัลเหรียญทอง  อันดับ 1 ในการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอ...

วงโยธวาทิต โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เข้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทรงเป็นประธานในพิธีสวดพุทธมนต์ชัยมงคลคาถาและโพชฌังคปริตร ซึ่งยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไ...

"จันทร์ประดิษฐ์" แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดเล่านิทาน ผลการประกวดเล่านิทานชาดกประกอบท่าทาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา   โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวทิยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ โล่...

คุณแม่สมบัติ วิจิตรพนมศิลป์ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายวงโยธวาทิต คุณแม่สมบัติ วิจิตรพนมศิลป์ เป็นตัวแทนของ คุณสมเกียรติ วิจิตรพนมศิลป์ อุปนายกคนที่ 1  ของสมาคมศิษย์เก่าจ.ป.ว. ศิษย์เก่ารุ่นที่ 22 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายวงโยธวาทิต ...

"จันทร์ประดิษฐ์" แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมแสดงความยินดักับ เด็กชาย กฤษราวุธ ยิ้มสมาน ชั้น ม.3/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนระดับภาค คณะภาคสงฆ์ 1 จาก...

สื่อการสอน ครู จปว.

สื่อการสอน เรื่อง พระพุทธรูปสยาม โดย ครูชูศักดิ์ แก้วประพล
สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พระพุทธรูปสยาม รายวิชา ศิลปะ จัดทำโดย ครูชูศักดิ์ แก้วประพล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ >> ดาวน์โหลด << ...

อ่านต่อ.. »

ปฏิทินกิจกรรม


คลังความรู้


เรื่องฮิตติดกระแส


ข่าวการศึกษา เว็บไซต์ครูไทยดอทอินโฟ


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชลิต  เกษทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 นายณัฐพงศ์  เลิศชีวะ

​รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล


สิ่งที่น่าสนใจ


โทรทัศน์เพื่อการศึกษา