10-01-57_วันเด็ก+บริจาคโลหิต+ตักบาตร
26-12-56 สมาคมศิษบ์เก่ามอบของบริจาคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้วงโยธวาทิตในการเตรียมฝึกซ้อมเพื่อทำการแข่งขัน
19-12-56 ธนาคารโรงเรียน รับมอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษาจากธนาคารออมสิน
13-12-56 กีฬาสี จ.ป.ว 2556
04-12-56 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
03-12-56 มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่
รณรงค์เรื่องโรงเอดส์ 29 พฤศจิกายน 2556
ติว O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากทรูปลูกปัญญา 28 พฤศจิกายน 2556
การประเมินโรงเรียนประหยัดพลังงาน 26 พฤศจิกายน 2556
พิธีถวายราชสดุดี 25 พฤศจิกายน 2556
28-10-56 กิจกรรม Big Cleaning Day ณ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
06-10-56 ประชุมผู้ปกครอง
20-09-56 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทดสอบภาษาอังกฤษ
19-09-56 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาที่ จ.สระบุรี
18-09-56 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
09-09-56 พิธีอำลาเกษียณอายุราชการ
09-09-56 อบรมเศรษฐกิจพอเพียง
06-09-56 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือในรูปสหกิจ