กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner

ภาพกิจกรรม ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นม.1 และม.4

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 และรับรายงานตัวนักเรียน โดยมี ดร.วิทยา ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ร่วม...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม การสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นม.1 ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับและให้กำลังใจพร้อมคำแนะนำในการทำข้อสอบ ณ โรงเรียนจ...

อ่านต่อ.. »ภาพกิจกรรม "โครงการเทศกิจ School Care"

ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<<

อ่านต่อ.. »
ภาพกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนการสอน แบบบูรณาการด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education)

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนการสอน แบบบูรณาการด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยได้รับเกียรติจากคณะครูโรงเรียนพุทธบูชามาเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมจันท...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม งานทักษิณานุปทาน

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จัดงานทักษิณานุปทาน เพื่อทำบุญอุทิศกุศลแด่ บูรพฤฒาจารย์ครูอาจารย์ ผู้มีอุปการคุณ และศิษย์เก่าผู้ล่วงลับ และพิธีแสดงมุฑิตาจิตแด่ครูอาวุโส โดยกลุ่มคุ้มจันทร์กระพ้อร่วมกั...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกรบพิเศษฤทธิฦาชัย (ป่าละอู) อ.หัวหิน จ.ประจว...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม อบรม "การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ"

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ" วันที่ 10-11 มีนาคม 2561 ชมภาพก...

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ