กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner

ตารางสอนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ตารางสอนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ตารางสอนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางสอนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตารางสอนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ตารางสอนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ