กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner


โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาและจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560

ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<<


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย