กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner


โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
นำโดย นายประกาศิต ยังคง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม และ คณะผู้บริหาร
เข้าประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
บุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วย
ณ ห้องประชุมจันทร์ประดิษฐ์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<<


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ