กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner


โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ได้จัดงานจันทร์ประดิษฐ์นิทรรศน์ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2560
โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ เป็นประธานเปิดงาน
โดยในงานมีการจัดนิทรรศการ เปิดบ้านวิชาการ
ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ
วันที่ 24 มกราคม 2561

ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<<


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ