กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner


โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ร่วมกับโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่มที่ 6
จัดอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
"เทคนิคการพิชิตข้อสอบด้วยทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์"
ณ ห้องประชุมจันทร์ประดิษฐ์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
วันที่ 25 มกราคม 2561

ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<<


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย