เมนูหลัก


กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner


โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกรบพิเศษฤทธิฦาชัย (ป่าละอู)
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
ชมภาพกิจกรรม
>>คลิกที่นี่<<


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย