กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner


โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
และรับรายงานตัวนักเรียน โดยมี ดร.วิทยา ศรีชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ร่วมให้การบรรยาย
ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
วันที่ 4 เมษายน 2561

ชมภาพกิจกรรม >>ม.1<< >>ม.4<<


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ