กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner


โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ เอแม็ท เกมกีฬาต่อเลขคำนวณ
โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรอาจารย์สมวลี สุธรรมพิทักษ์มาให้ความรู้รวมทั้งเทคนิควิธีการแข่งขัน
ณ ห้องประชุมจันทร์ประดิษฐ์ วันที่ 9 มิถุนายน 2561

ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<<


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย