กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner


โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม
ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน พ.ศ.2561
ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<<


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย