เมนูหลัก


กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner

เพลงมาร์ชโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

เนื้อเพลง

เพลงประจำโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
(มาร์ชจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม)

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมเรานี่
เป็นแหล่งที่ประสาทปัญญา
มุ่งสั่งสอนด้านการศึกษา
น้ำเงินแดงงามสง่าเกริกไกร
ดวงจันทร์เด่นนั้นเป็นสัญลักษณ์
พวกเราประจักษ์เจิดจ้าแจ่มใส
ความประพฤติดี ทั้งมีระเบียบวินัย
นักเรียนเราทั่วไปตั้งใจเรียนอย่างดี
มุ่งส่งเสริมในด้านการกีฬา
เกิดประโยชน์ทุกคราพลาความสามัคคี
ศิษย์ จ.ป.ว. ทุกคนมั่นในศักดิ์ศรี
จันทร์ประดิษฐ์ ชื่อนี้นับวันมีความอนันต์
มุ่งเทิดทูนชาติและศาสนา
เพื่อราชาพร้อมพลีภักดีด้วยใจยึดมั่น
ท่านครูอาจารย์สอนเราให้ดีทั่วกัน
พระคุณเกินเสกสรร มิมีวันลืมเลือน (ซ้ำ)

เพลงรำวงจันทร์ประดิษฐ์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

เนื้อเพลง

เพลง รำวงจันทร์ประดิษฐ์

คืนนี้พี่น้องสุขอุรา
ได้มาพบหน้ากันใกล้ชิด
พวกเราชาวจันทร์ประดิษฐ์
สำราญชื่นจิตรมิตรสหายไมตรี
จันทร์เพ็ญยังเด่นนวลยวนยี
แสงจันทร์เพ็ญยังเด่นนวลยวนยี
แสนสุดโสภีพราวรัศมี
เย็นฤดีในสัมพันธ์เราระเริงชีวัน
ได้มาใกล้ชิดกันอิ่มเอมใจ

เรานี้ได้เรียนร่วมกันมา
ทุกครายังจดจำมั่นไว้
ชาวน้ำเงินแดงสดใส
ได้มาครั้งใดแสนสุขในอุรา
จันทร์เพ็ญยังเด่นนวลยวนตา
แม้ยามลับลาก็ยังใฝ่หา
อยู่ทุกคราไม่เว้นวายใจมิมีคลอนคลาย
ตราบชีวีมลายนั่นแหละเอย


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย