กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner

โปรแกรม SDQ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2

โปรแกรม SDQ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

โปรแกรม SDQ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

โปรแกรม SDQ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9

โปรแกรม SDQ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9

โปรแกรม SDQ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ