เมนูหลัก


กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

รูปดวงจันทร์เพ็ญเต็มดวง มีอักษรย่อ จ.ป.ว. กำกับอยู่ใต้รูปดวงจันทร์ประกอบสัญลักษณ์  ดอกจันทน์กะพ้อ 3 ดอก
ด้านบน  จารึกพุทธภาษิต  “สิปฺปสมํ  ธนํ  นตฺถิ”
ด้านล่างจารึกชื่อ “โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม”

 

อักษรย่อของโรงเรียน    จ.ป.ว.


นามเรียกขานทางวิทยุ    จันทร์เพ็ญ


ชื่อเว็บไซต์    www.chanpradit.ac.th


วันสถาปนาโรงเรียน    15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2499


คำขวัญของโรงเรียน    ประพฤติดี  มีวินัย  ตั้งใจเรียน


พระพุทธรูปประจำโรงเรียน    พระพุทธชัยพิชชาพร


สีประจำโรงเรียน    น้ำเงิน – แดง
สีน้ำเงิน    หมายถึง   ความหนักแน่น  อดทน
สีแดง       หมายถึง   ความเสียสละและความสามัคคี


ที่ตั้ง    111  ซอยเพชรเกษม 48  แขวงบางด้วน  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  10160


โทรศัพท์โรงเรียน     0-2869-6465
โทรศัพท์สมาคม ฯ    0-2457-2552
โทรสาร                   0-2457-1291

 


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย