การจับชีพจร
 
 
 
 

ชีพจร คือ       

       การหดตัวและการขยายตัวของหลอดเลือดแดงตามจังหวะการเต้นของหัวใจ เมื่อจับดู จะรู้สึกว่าเป็นเส้นๆ หยุ่นๆ แน่นๆ ภายในเส้นนี้มีเลือดสม่ำเสมอ เมื่อกดลงจะรู้สึกเต้น ซึ่งจะตรงกับการเต้นของหัวใจ ปกติผู้ใหญ่เมื่อพักแล้วชีพจรจะเต้นประมาณ 60-80 ครั้งต่อนาที เฉลี่ย 72 ครั้งต่อนาที ส่วนในทารกและเด็กเล็ก ประมาณ 90-140 ครั้งต่อนาทีหรือมากกว่านั้น เราสามารถจับชีพจรได้ตามส่วนต่างๆของร่างกาย ดังนี้

 1. ที่ข้อมือทางด้านนิ้วหัวแม่มือ
 2. ที่ขมับ
 3. มุมกระดูกขากรรไกรล่าง
 4. ข้างๆคอ
 5. ข้อพับแขน
 6. ขาหนีบ
 7. บริเวณขาพับ
 8. บนหลังเท้าทางนิ้วหัวแม่เท้า

วิธีจับชีพจร

 • ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง ใช้นิ้วกลางสัมผัสกับชีพจรมากกว่าอีก 1 นิ้ว
 • อย่าใช้นิ้วหัวแม่มือ
 • ให้อวัยวะส่วนที่จับ วางลงราบๆโดยมีที่หนุน อย่ายกแขนผู้ป่วยขึ้นจับ
 • นับครึ่งนาทีหรือ 1 นาที ถ้าผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจ ต้องนับทั้ง 2 ข้าง และนับให้เต็ม 1 นาที ถ้าสงสัยควรนับใหม่

ผู้จัดทำ

นาย กุลเชฎ พรรัตนเมธี ม.4/8 เลขที่ 4