วันที่ รายการ Link ภาพกิจกรรม Link ภาพประชาสัมพันธ์
28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กิจกรรมบริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” Link Link
28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้าระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 Link Link
23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พิธีลงนามแบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน Link Link
19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองออนไลน์ Link Link
17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 Up Skill with News Beeps by Thai PBS World Link Link
9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้าระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 Link Link
1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 วันเอดส์โลก” (World AIDS Day) Link Link
1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ส.ส.สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ Link Link
1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 Link Link
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นักเรียนระดับชั้นม. 1 รับบริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) (เข็มที่ 2) Link Link
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นักเรียนระดับชั้นม. 1-3 รับบริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) (เข็มที่ 2) Link Link
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการ “เปิดโรงเรียน ตรวจโรงรถ” Link Link
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 การตรวจหาเชื้อ Covid-19 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน Link Link
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระวันคล้ายวันเกิด คุณอภิศักดิ์ เทพผดุงพร Link Link
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 การอบรมการใช้งานจออัจฉริยะ Link Link
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นักเรียนระดับชั้นม. 5 รับบริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) Link Link
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3/2564 Link Link
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นักเรียนระดับชั้นม. 4 รับบริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) Link Link
26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นักเรียนระดับชั้นม. 2 รับบริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) Link Link
25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นักเรียนระดับชั้นม. 3 รับบริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) Link Link
18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นักเรียนระดับชั้นม. 4-6 รับบริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) Link Link
16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นักเรียนระดับชั้นม. 6 รับบริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) Link Link
14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นักเรียนระดับชั้นม. 5 รับบริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) Link Link
12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นักเรียนระดับชั้นม. 4 รับบริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) Link Link
29 กันยายน พ.ศ. 2564 กิจกรรมมุทิตาจิต “เกษียณสำราญ Happy Retire” Link Link
28 กันยายน พ.ศ. 2564 กิจกรรม “วันวานที่พากเพียร สู่เกษียณเปลี่ยนสมัย ร้อยรักถักดวงใจ
สานสายใยมุทิตา”
Link Link
17 กันยายน พ.ศ. 2564 ค่ายวิชาการ (Online) พัฒนาศักยภาพนักเรียนแผนการเรียน
เตรียมวิศวะและเทคโนโลยี
Link Link
17 กันยายน พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน Link Link
10 กันยายน พ.ศ. 2564 ค่ายวิชาการ (Online) การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเรียน Link Link
9 กันยายน พ.ศ. 2564 เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร การคัดเลือกเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 16 Link Link
5 กันยายน พ.ศ. 2564 สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Link Link
4 กันยายน พ.ศ. 2564 สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Link Link
3 กันยายน พ.ศ. 2564 ค่ายวิชาการ (Online) เรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ Link Link
2 กันยายน พ.ศ. 2564 ค่ายวิชาการ (Online) Young Youtuber และการตัดต่อคลิปวิดีโอเบื้องต้น Link Link
2 กันยายน พ.ศ. 2564 มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียน Link Link
2 กันยายน พ.ศ. 2564 พิธีมอบรางวัลแก่คณะครู (Google Classroom)
และนักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน
Link Link
27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ค่ายวิชาการ (Online) การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา Link Link
27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ค่ายวิชาการ (Online) Art for all Link Link
27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ค่ายวิชาการ (Online) ผู้นำเยาวชน Gen Z Link Link
26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 มูลนิธิธรรมสภา บันลือธรรม มอบกล่องยังชีพให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง Link Link
20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ค่ายวิชาการ (Online) เสวนาประสาหมอ Link Link
20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ค่ายวิชาการ (Online) Lighten your future Link Link
19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ค่ายวิชาการ (Online) พบปะน้องพี่ทวิภาคี Link Link